Wij maken gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik begrijp het

Afgeronde initiatieven

Afgeronde initiatieven

Toelichting op de initiatieven

Binnen het zorgnetwerk Zenderen zijn verschillende opdrachten uitgevoerd. Onderwerpen en opdrachten werden benoemd in de verschillende bestuurlijke themagroepen. Na een verkenning werden onderwerpen omgezet in een procesopdracht of een project. Om tot een succesvol proces of project te komen werden criteria gehanteerd die verwoord zijn in de samenwerkingsovereenkomst. Roset vervulde de rol van procesregisseur of projectleider.

Verkenning van onderwerpen

In de figuur staat een overzicht van onderwerpen die – op verzoek van de bestuurlijke themagroepen – werden verkend.

 

Van proces naar project

In de verkenning werden onderwerpen nader verduidelijkt en geanalyseerd. Hoe kijken de verschillende netwerkpartners tegen een gekozen onderwerp aan ? Er zijn vele perspectieven. Om verschillende redenen zijn daarom onderwerpen beperkt tot de verkenningsfase.

Expertiseteam Geriatrie Twente

De doelstelling van het project Expertiseteam Geriatrie Twente was het faciliteren en ondersteunen van de huisarts bij (complexe zorgvragen van) thuiswonende ouderen. Met onder andere de inzet van een specialist Ouderenzorg zou de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk kunnen worden verhoogd.

Het project is geïnitieerd vanuit de bestuurlijke themagroep ouderenzorg van het Zorgnetwerk Zenderen. In een werkgroep met projectondersteuning van Roset is onderzocht hoe op de gebieden van eenmalige consultatie, geriatrisch assessment, polyfarmacie en medebehandeling de samenwerking tussen de huisarts en de specialist Ouderenzorg eruit kan zien. In de pilot deden acht huisartsenpraktijken en meerdere thuiszorgorganisaties in Twente mee.

Tijdens de pilot bleek dat samenwerking tussen de huisarts en SO nog geen gemeengoed is. Het aantal consultaties door de SO bleek zeer beperkt en dus ook de resultaten waarop kon worden gemonitord. Om deze reden is door de stuurgroep besloten de pilot te stoppen en het project op een pragmatische manier aan te pakken. Voor de huisartsenpraktijken in regio Almelo is een structurele oplossing bedacht. Alle huisartsenpraktijken in deze omgeving zijn gekoppeld aan een ‘vaste’ specialist Ouderenzorg waardoor zij nu gebruik maken van de inzet van de specialist Ouderenzorg. Zo hebben zij niet meer te maken met verschillende contactpersonen en kunnen zij makkelijk en snel patiënten verwijzen voor consultaties.

Wachttijden GGZ

In 2016 werd in de bestuurlijke themagroep ggz het onderwerp wachttijden in de ggz als een gezamenlijk onderwerp en probleem benoemd. Het onderzoek richtte zich op wachttijden in de gehele zorgketen ggz, zowel bij de huisarts, als voor een verwijzing naar diagnostiek en behandeling. Na een verwijzing gelden de zogeheten ‘Treeknormen’. De eerste fase van het onderzoek richtte zich op het proces en variabelen die wachttijd beïnvloeden. In de tweede fase van het onderzoek zijn wachttijden en variabelen gemeten over de gehele keten en besproken in de stuurgroep. De voorkeur van de stuurgroep ging uit naar het bespreken van knelpunten gebonden aan de regio van de instelling samen met de huisartsen(organisaties). Voldoende knelpunten zijn opgehaald tijdens de interviews. Daarmee werd het onderwerp Wachttijden in de ggz van de agenda van het zorgnetwerk Zenderen gehaald.

In de bestuurlijke themagroep ggz namen de volgende organisaties deel: Dimence, FEA, Huisartsenkring Twente, Mediant, Menzis, Paaz ZGT en MST, Tactus, Thoon en vrijgevestigden. De onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd door Roset.

Flowchart dementie

In 2014 zijn een aantal enthousiaste partijen om tafel gegaan met een gemeenschappelijk doel: het verbeteren van het diagnostisch traject van dementie in Twente. Hiervoor is een flowchart bij het vermoeden van een cognitieve stoornis/dementie ontwikkeld door IZO Twente, THOON, FEA, Dementie Twente en projectondersteuning van Roset. De flowchart ondersteunt de diagnostiek van dementie en de diverse verwijslijnen. Het maakt inzichtelijk welke stappen de huisarts en/of praktijkondersteuner zelf kunnen nemen en naar wie verwezen kan worden voor aanvullende diagnostiek. De flowcharts zijn tijdens verschillende scholingsavonden geïntroduceerd en zijn te vinden op de websites van de betrokken partijen.

Download. Voor de verschillende flowcharts kunt u klikken op onderstaande linkadressen:

Regio Almelo

Regio Enschede

Regio Hengelo

 

Eenmalige consultatie medisch specialist

Het project ECMS (eenmalige consultatie medisch specialist) is in april 2016 gestart om het meedenken van een specialist met een huisarts te faciliteren. Het gaat daarbij om de inzet van ‘hoofd en handen’ van specialist op het moment dat een huisarts verwacht dat de patiënt wel in de eerste lijn zou kunnen worden geholpen maar twijfelt over diagnose en/of interventie. Ook kan er behoefte zijn aan extra geruststelling naar patiënt toe. Bij ECMS wordt de patiënt eenmalig (fysiek) naar de specialist verwezen of kan een e-consult worden aangevraagd. De huisarts ontvangt het advies en zet de behandeling voort, het eigen risico van de patiënt wordt niet aangesproken.

Ervaringen met ECMS door zorgverleners en patiënten zijn zeer positief. Patiënten beoordelen het met een 8,5; huisartsen denken in 88% van de gevallen de zorg verder zelf te kunnen voortzetten! In 77 procent van de gevallen kan de behandeling daadwerkelijk worden voortgezet in de eerste lijn. Ook medisch specialisten beoordelen de inzendingen die gedaan zijn als zeer geschikt. Zie ook het artikel in het tijdschrift De Eerstelijns. < LINK naar artikel eerstelijns>

ECMS is een succesvol project geïnitieerd door de ziekenhuizen MST en ZGT, zorggroepen FEA en Thoon, zorgverzekeraar Menzis en projectuitvoering Roset. ECMS wordt via zorgverzekeraar Menzis met geïnteresseerde zorgpartijen geïmplementeerd.

Eerstelijns procesregisseurs voor strategie en innovatie

Vergroot uw kansen bij het starten van innovatie

Onze expertise
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×