Wij maken gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik begrijp het

Zorgnetwerk Zenderen

Zorgnetwerk Zenderen

Het zorgnetwerk ‘Zenderen’ dat aanvankelijk in opdracht van de LHV Twente verder vorm kreeg en waarin nu alle betrokken partners integraal opdrachtgever zijn voor Roset.

Roset heeft een grote rol gespeeld bij het opzetten en faciliteren van deze netwerkstructuur en levert momenteel de netwerkmanager, projectmanagers en projectondersteuning voor de verschillende initiatieven en projecten. Roset treedt nog steeds op als onafhankelijke ‘facilitator’ en vormt het projectbureau voor alle gezamenlijke projecten en initiatieven voor het zorgnetwerk Zenderen.

Achtergrond en opdrachtbeschrijving

Huisartsen, ziekenhuizen, organisaties voor ouderen en thuiszorg, revalidatiecentra, GGZ en jeugdzorg werkten in vaste verhoudingen met elkaar samen, waardoor de zorgsector steeds vaker met een haast onmogelijke paradox geconfronteerd.

Want terwijl de kosten stijgen, dalen de inkomsten en het rendement van zorgorganisaties, en stijgt het aantal bezoeken per patiënt in de huisartsenpraktijk. Daarnaast wil het kabinet laagcomplexe en veelvoorkomende zorg onder regie van de eerste lijn brengen. Gezien al deze veranderingen heeft de Huisartsenkring Twente van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) sinds 2013 drie werkconferenties georganiseerd over toekomstbestendige zorg in de regio Twente. Dit initiatief staat bekend als het samenwerkingsinitiatief ‘Zenderen’.

Op de eerste bijeenkomst werd voor elk thema waaraan partijen gezamenlijk invulling wilden geven, een bestuurlijke themagroep ingesteld. Tijdens de tweede conferentie in 2014 werden vijf bestuurlijke themastuurgroepen benoemd door de Twentse zorgaanbieders.

  • Samenwerking 1e & 2e lijn
  • Spoedzorg
  • Ouderenzorg
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Zenderen I

De eerste werkconferentie vond plaats in het dorp ‘Zenderen’ en is sindsdien een begrip geworden in de Twentse gezondheidszorg. Tijdens deze eerste conferentie werd gedebatteerd over hoe partijen samen toekomstbestendige zorg voor de Twentse burger kunnen bewerkstelligen.

Zenderen II

De werkconferentie heeft in 2014 een vervolg gekregen tijdens Zenderen II, waarin door de deelnemers enkele thema’s en concrete projecten zijn benoemd. Bij het opstarten van o.a. deze initiatieven werd geconstateerd dat partijen behoefte hebben aan een strakkere regie op projecten en gecoördineerde afstemming tussen de diverse thema’s. Hiervoor is in april 2014 de hulp van Roset ingeroepen. De begeleiding van Roset bestond in het begin vooral uit ‘kwartiermaken’ en het inrichten van een afstemmings- en overlegstructuur. Ook werd onderzocht wat de verwachtingen en gezamenlijke ambities van de partners waren. In deze fase werden in verschillende bestuurlijke themagroepen kansrijke (gezamenlijke) projecten benoemd.

Verschillende projecten werden pragmatisch en pionierend opgestart, omdat het opdrachtgeverschap niet of nauwelijks was vastgelegd en de activiteiten vanuit een informeel karakter werden begeleid. Echter, naarmate de initiatieven vorderden, groeide ook het verschil van verwachtingen van diverse partners. Deze ontwikkeling bleek een risico voor het succes van Zenderen. Op aanbeveling van onze senior adviseur, die de rol van kwartiermaker invulde, werd een concept ‘samenwerkingsovereenkomst Zenderen’ opgesteld. Met deze overeenkomst verbonden en committeerden partijen zich aan de beschreven rollen en verantwoordelijkheden binnen een (gezamenlijk) project of initiatief. Hierdoor werd de slagingskans van een project vergroot en kon bijvoorbeeld een projectmanager binnen veilige bandbreedtes opereren met een duidelijke opdrachtgever (stuurgroep).

Zenderen III

Op 14 oktober 2015 werd de bijeenkomst Zenderen III gehouden. De deelnemende partijen besloten dat de tijd rijp was over te gaan op een meer formele vorm van integrale samenwerking op basis van een gezamenlijke ambitie en strategie. Een volgende te nemen stap was een meer geformaliseerde governance structuur neer te zetten, waarin integraal opdrachtgeverschap (coördinatiegroep) werd vastgelegd. Daarbij werd een (integrale) projectmatige aanpak van activiteiten gehanteerd en is er verder geprofessionaliseerd.

Het hoger doel van de samenwerking in de netwerkorganisatie Zenderen is om toegankelijke, samenhangende en kwalitatief goede zorg te faciliteren, zodat de gezondheid en vitaliteit van de individuele burger in Twente verbeterd.

Vanuit dit doel is elke actor erop gericht om in gezamenlijkheid waarde te creëren voor zorgvragers, uitgedrukt in gezondheidsuitkomsten per gespendeerde euro. Projecten en samenwerkingsactiviteiten tussen partners dienen bij te dragen aan de volgende gezamenlijke ambities:

  • Preventie en zelfmanagement laten werken;
  • Informatie en dagelijkse zorg rond de patiënt organiseren;
  • Diensten en instrumenten om klanten aan het stuur te helpen (zelfredzaamheid);
  • Differentiatie van specialistische zorg waarmaken en deze verbinden aan de zorg dichtbij de woonomgeving van de patiënt en zijn/haar familie.

Samenwerkingsovereenkomst

Met deze ontwikkelingen is er een geformaliseerde netwerkorganisatie ontstaan, krijgt de visie in samenhang met de verschillende doelen een diepere betekenis en vindt implementatie sneller en effectiever plaats.

Het adviesbureau voor de zorg uit Twente

Vergroot uw kansen in samenwerking

Onze expertise
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×