Wij maken gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik begrijp het

Spoedpost Enschede

Spoedpost Enschede

Sinds 11 januari 2016 werken de huisartsenpost Enschede (HAP), onderdeel van Huisartsendienst Twente Oost (HDT-Oost) en de spoedeisende hulp (SEH) van Medisch Spectrum Twente (MST) nauw samen in de nieuwe Spoedpost aan de Beltstraat in Enschede. Roset heeft beide organisaties begeleid bij het vormgeven van deze samenwerking.

Al in 2010 hebben de besturen van beide organisaties uitgesproken dat zij zich als goede buren en samenwerkingspartners willen vestigen in de nieuwbouw van het MST. Er is toen gekozen voor een situatie waarbij beide organisaties zelfstandig functioneren, maar streven naar één samenwerkend systeem. Het project is in het najaar van 2014 concreet gestart met een kick-off bijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst was kennismaking met de leden van de stuurgroep, werkgroepen en de projectadviseur van Roset. Tevens werd het startsein gegeven voor inhoudelijke uitwerking van de samenwerking.

De werkgroep ‘inhoudelijke afstemming’ heeft invulling gegeven aan de samenwerking op het gebied van medisch urgente zorg tijdens de avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren). De eerste drie sessies bestonden uit praktische workshops waarbij het kennen en verkennen van elkaars cultuur centraal stond. Vanuit deze inventarisatie is focus aangebracht en heeft men gezamenlijk de mogelijkheden voor samenwerking en de visie hierop uitgewerkt. Belangrijk uitgangspunt in de samenwerking is dat de patiënt slechts één keer wordt getrieerd.

De werkgroep ‘IT en telefonie’ heeft in beeld gebracht op welke wijze de samenwerking met IT en telefonie ondersteund dient te worden. De resultaten van de werkgroepen zijn vastgelegd in een eindrapportage. Deze is in september 2015 goedgekeurd door de stuurgroep en vervolgens bestuurlijk door beide organisaties vastgesteld.

Gedurende de periode tot de opening van de nieuwe Spoedpost is hard gewerkt aan het concreet invulling geven aan de beoogde samenwerking. Hiervoor is een andere projectorganisatie ingericht met een werkgroep ‘uitwerking werkproces zelfverwijzers/ IT en telefonie’ en een werkgroep ‘communicatie’.

De samenwerking is op 6 januari 2016 door beide organisaties officieel bekrachtigd met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Door de samenwerking binnen de Spoedpost, kan de patiënt die dringend medische zorg nodig heeft nog sneller en beter worden geholpen. Roset heeft met haar inzet een bijdrage geleverd aan een goede organisatie van medisch urgente zorg in de regio Enschede.

Het adviesbureau voor de zorg uit Twente

Vergroot uw kansen in samenwerking

Onze expertise
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×