Wij maken gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik begrijp het

Organisatie

Innovatiepartners

Innovatiepartners

Roset is een netwerkorganisatie pur sang. Al sinds 2005. Door te geloven in de kracht en het bereik van een hecht, persoonlijk netwerk, biedt Roset antwoorden op de steeds snellere veranderingen in de zorg en sociale domeinen.   Uw vraagstuk kan soms deskundigheid vragen die buiten de eigen comfortzone ligt of buiten uw eigen keten. Roset heeft hiervoor in 2017 een intensieve samenwerking georganiseerd met Spyl en ook andere gespecialiseerde partijen die de zorg veel te bieden hebben.Denk aan specifieke ICT-kennis, het ontwikkelen van e-health, partijen die apps kunnen bouwen, systemen kunnen koppelen, marketingcampagnes kunnen opstellen of die een frisse wind kunnen zijn die soms nodig is in projecten. Ook daarin biedt Roset de helpende hand. Met mensen die hun sporen hebben verdiend, niet alleen in hun eigen vakgebied. Maar ook op diverse opdrachten in uw sector. Die mensen noemt Roset-associates. Verbonden aan Roset, omdat ze begrijpen hoe u graag werkt en hoe wij graag werken.

Regionaal Ros beleid

Regionaal Ros beleid

Roset valt onder het Regionaal Ros beleid Roset kent een financiering vanuit ondersteuningsgelden. Ondersteuningsgelden betreffen macro beschikbare premiemiddelen voor regionale ondersteuning van de eerstelijnszorg. Deze gelden kennen een toekenning op basis van de NZa beleidsregel BR/CU-7145 ‘Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling’. Roset ontvangt als voorkeursaanbieder van Menzis (de grootste zorgverzekeraar in de regio) deze regionale ondersteuningsgelden. En zet deze weer in op vraagstukken ten behoeve van de inwoners uit Twente en de doelstellingen van de overheid ten aanzien van de versterking van de eerstelijnszorg. Bij de inzet van de ondersteuningsgelden sluit Roset aan op landelijke speerpunten; centraal staan ‘samenwerking tussen organisaties’ en ‘substitutie van zorg’.  Roset werkt met en tussen verschillende domeinen en met en tussen zorgaanbieders uit de eerste-, tweede- en derde lijn. De expertise van Roset bestaat uit de onderstaande onderdelen: Stimuleren en realiseren vernieuwing en innovatie; Bevorderen van ondernemerschap van zorgpartijen: advisering door ondersteuning met bedrijfskundig advies, projectmatig werken en het nemen van stappen naar verandering, verbetering en het verder professionaliseren van (zorg)organisatie(s); Stimuleren en realiseren van samenwerking: samenwerking (tussen organisaties), netwerkorganisaties en netwerk governance. Aanvraagprocedure voor advies en projecten Om voor advies en/of projectondersteuning in aanmerking te komen, moet een aanvraag ingediend worden. Wij zullen u begeleiden in deze procedure zodat de projectgelden door de zorgverzekeraar of/ en een andere co-financier kunnen worden vrijgegeven. In deze aanvraag specificeren wij het doel, de aanpak, de doorlooptijd, het budget, de positie van Roset en uw eigen inbreng. Aanvragen voor het nieuwe kalenderjaar 2019 moeten uiterlijk voor 1 november 2018 bekend te zijn. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen naar: info@roset-twente.nl. Welke partijen komen in aanmerking voor ondersteuning? Een groep van minimaal drie individuen, bestaande uit minimaal drie verschillende soorten eerstelijns zorgverleners die projectmatige ondersteuning willen op het gebied van samenwerking, ondernemerschap en innovatie, gericht op het organiseren van waardegedreven zorg. De projecten sluiten aan op bovenstaande thema’s; Eerstelijns- en transmurale samenwerkingsverbanden waar minimaal drie huisartsen betrokken zijn; zoals bijvoorbeeld zorggroepen en gezondheidscentra die projectmatige ondersteuning willen op het gebied van samenwerking, ondernemerschap en innovatie, gericht op het organiseren van waardegedreven zorg. Regionale beroepsverenigingen die in de beleidsregel worden benoemd en die projectmatige ondersteuning willen op het gebied van samenwerking, ondernemerschap en innovatie, gericht op het organiseren van waardegedreven zorg. Heeft u vragen? Heeft u een idee, concrete plannen, een vraag of wilt u gebruik maken van de kennis en het netwerk van Roset? Aarzel niet en neem contact op.

Bekijk alle onderdelen

Het adviesbureau voor de zorg uit Twente

Vergroot uw kansen in samenwerking

Onze expertise
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×