Wij maken gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik begrijp het

Organisatie

Voor wie is Roset er?

Voor wie is Roset er?

Roset valt onder het Regionaal Ros beleid Roset kent een financiering vanuit ondersteuningsgelden. Ondersteuningsgelden betreffen macro beschikbare premiemiddelen voor regionale ondersteuning van de eerstelijnszorg. Deze gelden kennen een toekenning op basis van de NZa beleidsregel BR/CU-7145 ‘Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling’. Roset ontvangt als voorkeursaanbieder van Menzis (de grootste zorgverzekeraar in de regio) deze regionale ondersteuningsgelden. En zet deze weer in op vraagstukken ten behoeve van de inwoners uit Twente en de doelstellingen van de overheid ten aanzien van de versterking van de eerstelijnszorg. Bij de inzet van de ondersteuningsgelden sluit Roset aan op landelijke speerpunten; centraal staan ‘samenwerking tussen organisaties’ en ‘substitutie van zorg’.  Roset werkt met en tussen verschillende domeinen en met en tussen zorgaanbieders uit de eerste-, tweede- en derde lijn. De expertise van Roset bestaat uit de onderstaande onderdelen: Stimuleren en realiseren vernieuwing en innovatie; Bevorderen van ondernemerschap van zorgpartijen: advisering door ondersteuning met bedrijfskundig advies, projectmatig werken en het nemen van stappen naar verandering, verbetering en het verder professionaliseren van (zorg)organisatie(s); Stimuleren en realiseren van samenwerking: samenwerking (tussen organisaties), netwerkorganisaties en netwerk governance. Aanvraagprocedure voor advies en projecten Om voor advies en/of projectondersteuning in aanmerking te komen, moet een aanvraag ingediend worden. Wij zullen u begeleiden in deze procedure zodat de projectgelden door de zorgverzekeraar of/ en een andere co-financier kunnen worden vrijgegeven. In deze aanvraag specificeren wij het doel, de aanpak, de doorlooptijd, het budget, de positie van Roset en uw eigen inbreng. Aanvragen voor het nieuwe kalenderjaar 2019 moeten uiterlijk voor 1 november 2018 bekend te zijn. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen naar: info@roset-twente.nl. Welke partijen komen in aanmerking voor ondersteuning? Een groep van minimaal drie individuen, bestaande uit minimaal drie verschillende soorten eerstelijns zorgverleners die projectmatige ondersteuning willen op het gebied van samenwerking, ondernemerschap en innovatie, gericht op het organiseren van waardegedreven zorg. De projecten sluiten aan op bovenstaande thema’s; Eerstelijns- en transmurale samenwerkingsverbanden waar minimaal drie huisartsen betrokken zijn; zoals bijvoorbeeld zorggroepen en gezondheidscentra die projectmatige ondersteuning willen op het gebied van samenwerking, ondernemerschap en innovatie, gericht op het organiseren van waardegedreven zorg. Regionale beroepsverenigingen die in de beleidsregel worden benoemd en die projectmatige ondersteuning willen op het gebied van samenwerking, ondernemerschap en innovatie, gericht op het organiseren van waardegedreven zorg. Opdrachtgevers zijn vaak: zorgprofessionals, zorggroepen, leden van raden van bestuur van zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en samenwerkingsverbanden. Opdrachtgevers hebben allemaal vragen over samenwerken, zorgnetwerken en implementatie van verbeteringen, vernieuwingen of innovaties in de zorg en het sociale domein. Heeft u vragen? Heeft u een idee, concrete plannen, een vraag of wilt u gebruik maken van de kennis en het netwerk van Roset? Aarzel niet en neem contact op.

Bekijk alle onderdelen

Eerstelijns procesregisseurs voor strategie en innovatie

Vergroot uw kansen bij het starten van innovatie

Onze expertise
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×