Van budget georganiseerde zorg naar waardegedreven zorg

Het realiseren van waardegedreven zorg door en tussen autonome zorgaanbieders kan niet worden georganiseerd door één beroepsgroep of organisatie. Het vraagt om samenwerking en afstemming tussen zorgaanbieders en stakeholders in het zorglandschap. De kern is: ‘plaats niet aanbieders, financiers of andere partijen centraal, maar de waarde voor de patiënt en de burger’. Roset ondersteunt en adviseert uw organisatie of samenwerkingsverband zodat u uw doelen en (gezamenlijke) ambities ook daadwerkelijk behaalt. Roset stimuleert het ondernemerschap in uw zorgorganisatie, tussen stakeholders, tussen samenwerkingspartners en laat het beter functioneren, zodat er toegevoegde waarde kan worden gecreëerd. De patiënt, lees ‘klant’ verandert. De concurrent verandert. De technologie verandert. Roset biedt ondersteuning op het gebied van innovatie en klantwaarde creatie. De slagingskans van innovatie, verandertrajecten en projecten tussen organisaties en professionals ligt rond de 20%. Roset laat zien dat met een methodische aanpak, de kans van slagen vele malen groter wordt. Wij weten samen met onze opdrachtgevers de kans van slagen te verslaan.

 

 • Suzan van Vliet – huisarts/medisch manager zorggroep Thoon

  Suzan van Vliet – huisarts/medisch manager zorggroep Thoon

  Medisch manager THOON

  "Substitutie van zorgtaken van de tweede naar de eerste lijn alleen is niet voldoende. Het gaat veel meer om de zorg voor patiënten op de juiste plaats te leveren, afstemming, coördinatie en organisatie van zorg, met betere gezondheidsuitkomsten."

  Lees de volledige referentie
 • Prof. Dr. Patrick Kenis

  Prof. Dr. Patrick Kenis

  Hoogleraar Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg

  Professor Kenis, hoogleraar Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg is zeer enthousiast over de rol van Roset bij de totstandkoming van het zorgnetwerk Twente. “Roset heeft er samen met de initiatiefnemers voor gezorgd dat er een unieke samenwerking is ontstaan, waarbij wordt uitgegaan van de sterkte van elke aangesloten partij. Vervolgens is er een netwerkmanager aangesteld die er voor zorgt dat informatie wordt gedeeld en projecten ook daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd. Dat is een pluspunt en noodzakelijk voor het slagen van het netwerk als geheel. Niemand moet de baas of eigenaar zijn, maar goede coördinatie en rol afstemming is essentieel. Roset is volgens mij de meeste aangewezen partij om die coördinatie op zich te nemen. Zij kunnen als onafhankelijk partner werken aan de onderlinge vertrouwensband, met als doel elke afzonderlijke organisatie uiteindelijk beter te maken, zodat de patiënt of de cliënt uiteindelijk winnaar is.”

  Lees de volledige referentie
 • Anja van Kempen – huisarts

  Anja van Kempen – huisarts

  Huisarts Haaksbergen

  "Samenwerking, wederzijds respect, wederzijds vertrouwen, openheid, dezelfde visie voor ogen houden, het gemeenschappelijk ‘waarom’ voor ogen houden. Stroomlijnen van afspraken en zorgen voor samenhang. Zorg voor onze burgers verbeteren. Die zorg duurzaam borgen. Daar draait het om, in onze samenwerking met verschillende partners."  

  Lees de volledige referentie

Het adviesbureau voor de zorg uit Twente

Uw slagingingskans vergroten samenwerking en innovatie

Onze expertise
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×